رهبری فرمودند: توصیه و تأکید من به عزاداران، هیئات و نوحه خوانان آن است که به ستاد ملی کرونا و مصوبات آن توجه کرده و ضوابط تعیین ...

ادامه خبر