دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو گفت: تولید خودروی ارزان با شرایط کنونی این صنعت امکانپذیر نبوده و نیازمند استفاده ...

ادامه خبر