خاورمیانه - رژیم صهیونیستی در پاسخ به چند خمپاره ای که به سرزمین های اشغالی اصابت کرده بود به سمت سوریه آتش گشود.خبرگزاری رویترز با اعلام این خبر افزود اسرائیل در اقدامی هشدار آمیز و به منظور متوقف شدن اصابت خمپاره های سرگردان به این سوی مرز به گشودن آتش به سمت محل های درگیری اقدام کرده است.