یک کارشناس بازار سرمایه گفت: با توجه به اینکه سهام شرکت های بزرگ بعد از اصلاحی موقتی دوباره به فاز صعودی باز می گردد، عبور شاخص بورس ...

ادامه خبر