سید عبدالرضا موسوی، رئیس انجمن شرکت های هواپیمایی کشور در گفتوگو با ایسنا، با اعلام این خبر افزود: طبق ابلاغ سازمان هواپیمایی کشوری، از 16 آبان ماه نرخ بلیت هواپیما در پروازهای داخلی به طور میانگین 65 درصد افزایش یافته و با نرخ جدید اعمال میشود.
وی افزود: این رقم با توجه به مسیرهای مختلف و مسافت های متفاوت کمتر و یا بیشتر میشود. رئیس انجمن شرکت های هواپیمایی کشور تاکید کرد: سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان این میزان افزایش را تایید کرده است. به این ترتیب از فردا افزایش میانگین 65 درصدی در نرخ بلیت پروازهای داخلی اعمال خواهد شد. به عنوان نمونه، در حال حاضر بلیت کیش-تهران که تا امروز (15 آبان ماه) 100 هزار تومان بود، از فردا به قیمت 170 هزار تومان از سوی شرکت ها به فروش خواهد رسید.