کسب و کار - محمد طحان پور رییس اتحادیه لوازم خانگی ایران می گوید بر اساس دستور دولت ، ثبت سفارش برای واردات لوازم خانگی متوقف شده است.ایسنا به نقل از رییس اتحادیه لوازم خانگی گزارش داده که توقف ثبت سفارش، برای همه انواع لوازم خانگی است.رییس اتحادیه لوازم خانگی از این تصمیم انتقاد کرده و خواهان مجاز اعلام شدن واردات برخی از لوازم خانگی شده است.این در حالی است که محمد رضا دیانی رییس انجمن صنایع لوازم خانگی با استقبال از این تصمیم دولت گفته است این تصمیم زمینه را برای تولید انبوه صنایع داخلی فراهم می کند.