رئیس اتحادیه سراسری تولیدکنندگان و صادرکنندگان نان از افزایش 20 درصدی قیمت انواع نان بسته بندی شده صنعتی خبر داد. محسن لزومیان اظهار داشت: کلیه نان های بسته بندی شده صنعتی با احتساب قیمت فعلی با توافق انجام شده و مساعدت سازمان حمایت، 20 درصد افزایش قیمت را خواهد داشت، وی افزود: به دنبال افزایش بی سابقه قیمت مواد اولیه، این اتحادیه نیز جهت جلوگیری از ضرر و زیان واحدهای نان صنعتی، اقدام به افزایش 20 درصدی قیمت انواع نان صنعتی کرد.رئیس اتحادیه سراسری تولیدکنندگان و صادرکنندگان نان ایران تاکید کرد: این افزایش قیمت با توجه به گرانی مواد اولیه نظیر آرد، شکر، روغن، بهبود دهنده و بسته بندی است که اتحادیه با هدف جلوگیری از ایجاد شوک در بازار و اجرایی شدن قیمت پلکانی در شرایط فعلی افزایش 20 درصدی قیمت نان های بسته بندی صنعتی را اعمال کرده است.لزومیان گفت: این تغییر قیمت پس از ثبت در سامانه 31 استان مورد تائید است و هرگونه تغییر وزن، تغییر نام محصول و هرگونه تغییراتی که منجر به عدم رعایت قیمت گذاری شود، ممنوع است.وی ادامه داد: محصولاتی که در آنها فیبر و نظیر آن استفاده میشود، به هنگام تایید لیست در کمیته قیمت گذاری اتحادیه و آنالیز میزان بهبود دهنده مربوط در قیمت لحاظ خواهد شد.


قیمت انواع نان مطابق جدول زیر است: