خودروسازی نیسان روز چهارشنبه از خودروی الکتریکی کراس اوور خود به نام آریا در نمایشگاه دائمی این خودروساز ژاپنی ...

ادامه خبر