رییس انجمن شرکت های زنجیره ای توزیع فرآورده های نفتی گفت: همزمان با افزایش تعداد مبتلایان کرونا و فوتی های ناشی از آن، در یک هفته ...

ادامه خبر