افزایش شدید نرخ ارز باعث شده است که قیمت برخی محصولات خودرویی دستخوش تغییر گردد.

ادامه خبر