بازار مسکن پردیس تحت تاثیر شش عامل در ماه های ابتدایی سال 99 با نوسانات قیمتی مواجه شده، تا جایی که نرخ های پیشنهادی از سوی مالکان ...

ادامه خبر