هفته گذشته که قیمت دلار به سطح 21 هزار تومان رسیده بود، بر اساس شنیده ها در خصوص ورود پالت های دلار به کشور از محل مبادله ...

ادامه خبر