از سال 1395 که شورای پول و اعتبار حداکثر نرخ سود سپرده های بانکی را 15 درصد تعیین کرد، تاکنون تغییرات زیادی دراین نرخ رخ داده ...

ادامه خبر