دادستان های فدرال آمریکا با تنظیم یک دادخواست از مقامات قضایی این کشور خواسته اند حکم توقیف نفتکش های ایرانی در مسیر ونزوئلا را صادر کنند.

ادامه خبر