تغييرات در قوانين راهنمايي و رانندگي كشور به گواهينامه رانندگي هم رسيده است. بر اساس اعلام پليس راهور ناجا، افزايش كيفيت آموزش و مهارت رانندگي و رفاه مردم مهمترين عواملي بوده كه در گواهينامه هاي جديد مدنظر قرار گرفته است.

بر اين اساس گواهينامه هاي خودرو به سه گروه، پايه سه، پايه دو و پايه يك تقسيم شده و علاوه بر آنها گواهينامه موتورسيكلت و گواهينامه هاي ويژه براي وسايط صنعتي، كشاورزي و كارگاهي صادر ميشود.هم اكنون آزمون نهايي آموزشگاه هاي رانندگي براي صدور گواهينامه از سوي افسران بازنشسته نيروي انتظامي انجام ميشود كه در آيين نامه جديد اين آزمون نهايي زير نظر افسران كادر شاغل در پليس راهور انجام ميشود، چرا كه گلايه هايي از سوي شهروندان در اين خصوص وجود داشت كه برخي افراد فاقد صلاحيت، گواهينامه رانندگي ميگيرند كه به اينترتيب، مهارت رانندگي اصل اول در دريافت گواهينامه خواهد بود.شرايط دريافت گواهينامه پايه سه كه براي حداكثر مجموع وزن و ظرفيت بار 3.5 تن يا حمل حداكثر 9 سرنشين با راننده به جز وسايط نقليه عمومي است، داشتن 18 سال تمام، ارائه گواهي سلامت جسمي و رواني، طي كردن دوره هاي آموزش نظري و عملي و قبولي در آزمون آيين نامه و عملي شهر با وسايط نقليه مربوط است.

درباره گواهينامه پايه دو نيز افرادي كه دو سال از دريافت گواهينامه پايه سه آنها گذشته باشد، ميتوانند گواهينامه پايه دو دريافت كنند كه بر اين اساس حداكثر مجموع وزن و ظرفيت بار قابل حمل با اين نوع گواهينامه شش تن يا حمل حداكثر 26 نفر سرنشين با راننده و وسايط نقليه عمومي است.داشتن 23 سال، ارائه گواهي سلامت جسمي و رواني طي كردن دوره هاي نظري و عملي و قبولي در آزمون آيين نامه و عملي شهر با وسايط نقليه مربوط از جمله شرايط دريافتي اين گواهينامه است.افرادي كه دو سال از اخذ گواهينامه پايه دو آنها گذشته باشد، ميتوانند گواهينامه پايه يك بگيرند، بر اين اساس داشتن 25 سال سن براي دريافت اين گواهينامه و طي دوره هاي نظري و عملي مربوط و قبولي در آزمون به اضافه ارائه گواهي سلامت جسمي و رواني براي دريافت اين گواهينامه الزامي است كه بر اين اساس دارندگان اين گواهينامه مي توانند مجموع وزن و ظرفيت بار بيش از شش تن يا حمل بيش از شش سرنشين را انجام دهند.هم اكنون اعتبار گواهينامه هاي رانندگي پنج سال است كه بر اساس آيين نامه جديد، هم براي خودرو و هم موتورسيكلت براي افراد تا 65 سال، گواهينامه با اعتبار 10 سال، بين 65 تا 70 سال با اعتبار پنج سال و بالاي 70 سال با اعتبار دو سال صادر ميشود. دارندگان گواهينامه پايه سه سال اول اجازه تردد در شب و جاده هاي برون شهري را ندارند.