نمایشگاه بین المللی خودروی ژنو اعلام کرد که به علت پاندمی کرونا و کمبود علاقه شرکت های خودروسازی برای شرکت در این نمایشگاه ...

ادامه خبر