پخش سریالهای ساخت ترکیه از شبکه های فارسی زبان واکنش های بسیاری را به همراه داشته است. بسیاری از منتقدان معتقدند محوریت خیانت های خانوادگی در این سریال ها زمینه فروپاشی بنيان خانواده را فراهم میکند. با وجود راهکارهای مختلف که جهت كنترل و رقابت با شبكه هاي ماهواره اي صورت گرفت، سریال های فارسی زبان همچنان طرفداران خود را حفظ کرده و برخی خانواده ها شب های خود را با این سریال هاي مخرب به پایان می رسانند.
از جمله سریال های نسبتا پرطرفدار میتوان به سریال «حریم سلطان» اشاره کرد که داستان زندگی سلطان سلیمان عثمانی را روایت میکند. داستان روایت کننده زندگی سلطان سلیمان در دربار عثمانی است و دسیسه های شکل گرفته در میان زنان دربار را نشان میدهد. داستان هایی از فتوحات و افتخارات سلطان سلیمان و رأفت او نسبت به فرودستان هم از جمله موضوعات دیگر این سریال است. این صحنه ها در شرایطی نمایش داده و با استقبال برخي ایرانیها روبه رو میشود که بنا بر روایت تاریخ سلطان سلیمان عثمانی با لشکرکشی به ایران زمینه کشته شدن ایرانی های بسیاری را فراهم کرده است.سه گانه های حمله به ایران به منظور تصرف خاک کشورمان از جمله اقداماتی است که در دوران سلطان سلیمان یکم صورت گرفت. سلیمان در سالهای 1533، 1548 و 1554 به ایران حمله کرد و در نهایت در سال 1555 در آماسیه پیمان صلحی را با شاه طهماسب منعقد كرد که به موجب آن جنگهای طولانی مدت مابین دو دولت برای مدتی خاتمه مییافت. نتیجه این حملات دسترسی به قسمت اعظمی از خاورمیانه بود. تحت رهبری او، ناوگان دریایی امپراتوری عثمانی بر دریاهای اطراف، از مدیترانه گرفته تا دریای سرخ و خلیج فارس، تسلط یافت.

از جمله دلایل حمله عثمانی در زمان سلطان سلیمان به ایران میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

1. اگر چه دیاآباد پس از چالدران به تصرف عثمانی ها درآمد، اما مرکز و جنوب عراق (بغداد و بصره) هنوز در دست صفویان بود.
2. تداوم تحریکات صفویان در ایجاد قیامهای ترکمن در آناتولی
3. شورش و یاغی شدن اولامه سلطان تلکو حاکم آذربایجان بر شاه طهماسب و پناهنده شدن او به دربار عثمانی و وادار کردن امپراتوری عثمانی جهت حمله به ایران
4. دوری شاه طهماسب از مرکز حکومت به سبب گرفتاری او درماوراءالنهر و خراسان
بازخورد حریم سلطان در ترکیه چه بودحریم سلطان، کلیات تاریخی دارد اما جزئیاتی که درآن به نمایش درآورده میشود مطابق با تاریخ نیست و به منظور جذب مخاطب صورت گرفته است. همین موضوع باعث شد تا پس از پخش این سریال در ترکیه، انتقادهای بسیاری نسبت به آن صورت گیرد و از اینکه سلطان سلیمان عثمانی به صورت «نامحترمانه»، «شرمآور» و «خوشگذران» نشان داده شده است انتقاد کردند. شورای عالی رادیو و تلویزیون ترکیه ادعا کرد که بیش از 70 هزار شکایت درباره این سریال دریافت کرده است. رجب طیب اردوغان، نخستوزیر ترکیه، نمایش این سریال را به دلیل «بد جلوه دادن تاریخ ترکیه به نسل جوان» کشور محکوم کرد.

چرا حریم سلطان جذاب است؟
فرهنگ جامعه ایران به گونه ای تعریف شده است که استفاده از ماهواره با منع اعتقادي روبه رو است و همین موضوع امنیت اخلاقی خانواده ها را تاحدود بسیاری تضمین کرده است. با این همه نمی توان منکر توجه به سریال هایی چون «حریم سلطان» از سوی بسیاری از مخاطبان ایرانی شد. در شرایطی که سریال های ایرانی برای جذب مخاطب تلاش چنداني نمی کنند و فیلم های تاریخی چون «کلاه پهلوی» نمی توانند مخاطب را پای تلویزیون بنشانند، سریالی چون «حریم سلطان» ظهور میکند و چیزی نمایش میدهد که توجه ایرانی ها را به عثمانی ها افزایش میدهد. عدالت خواهی سلطان سلیمان در شرایطی از سوي برخي باور می شود که آموزش و پرورش سالها تلاش کرده است در کتاب های تاریخی خود حکومت عثمانی ها را چنانكه بوده اند معرفي و محکوم کند. باید منتظر ماند تا در پایان این مجموعه مشخص شود تاثیر چنین سریالی بیشتر است یا بيان واقعيت هاي تاریخی.