یک مقام مسئول گفت: طبق مکاتبات انجام شده با دادستان کل کشور، مقرر شد مجازات افرادی که به صورت عمدی جنگل ها و مراتع را به آتش می کشند، به حداقل ۱۰ سال حبس محکوم شوند.

ادامه خبر