شرکت ایران خودرو لیست برندگان طرح قرعه کشی 15 هزار خودرو را براساس کد ملی و به تفکیک هر خودرو را منتشر کرد.

ادامه خبر