رییس مجلس شورای اسلامی به اظهارنظر رئیس جمهوری آمریکا در مورد «توافق» با ایران واکنش نشان داد.

ادامه خبر