معاون مهندسی سازمان و سیستم های ایران خودرو گفت: از مجموع نفرات متقاضی پیش ثبت نام چهار محصول این شرکت خودروسازی ...

ادامه خبر