قطر بتازگی ساخت 100 کشتی‏LNG ‎ را به کره جنوبی سفارش داد ه است ...

ادامه خبر