سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی گفت: سهمیه سوخت کارت های جدید از زمان صدور کارت محاسبه ..

ادامه خبر