گوگل و شبکه های اجتماعی توئیتر و فیسبوک از ترامپ به دلیل صدور فرمان اجرایی محدودیت رسانه های اجتماعی شکایت کردند.

ادامه خبر