رنو اعلام کرده برای صرفه جویی در هزینه هایش، مجبور است تولید ماشین را کاهش داده و حدود پانزده هزار نفر از کارگران و کارمندانش را اخراج کند.

ادامه خبر