فورد با همکاری محققان میکروبیولوژی دانشگاه اوهایو، نرم افزاری ساخته است که با استفاده از بخاری ماشین ویروس کرونا را از بین می برد.

ادامه خبر