سخنگوی سهام عدالت در گفت وگویی اختصاصی فروش ۳۰ درصد از سهام ها به نرخ ۴۵۰ هزار تومان توسط بانک ها را تکذیب کرد.

ادامه خبر