در حالیکه به دستور بانک مرکزی باید اقساط وام های قرض الحسنه اشخاص در فاصله سه ماهه اسفند تا پایان اردیبهشت ماه به تعویق می افتاد و ...

ادامه خبر