مطابق قانون بانک مرکزی می بایست در فرصت زمانی یک سال پس از ابلاغ قانون جدید چک، در آذرماه ...

ادامه خبر