سرپرست وزارت صمت شرط پرداخت 50 درصد قیمت های اعلامی برای خودروهای موجود در طرح فروش فوق العاده را بامداد ...

ادامه خبر