هنگام خرید دستگاه دست دوم، حتماً فرآیند انتقال مالکیت را انجام دهید، در غیر این صورت، مالک اصلی دستگاه، مالک قبلی ...

ادامه خبر