احتمالاً در سال جاری قیمت مسکن با نرخی کمتر از 25 تا 30 درصد رشد خواهد کرد.

ادامه خبر