آمریکا همچنین ۲۴ نهاد را با ادعای دستیابی به تجهیزات مورد استفاده نظامی و کشتار جمعی در چین، تحریم کرد.

ادامه خبر