عضو شورای عالی بورس اعلام کرد: همه شعب 108 کارگزار فعال در بازار سرمایه، برای اخذ سفارش فروش 30 درصد سهام عدالت آماده هستند.

ادامه خبر