مقامات ایالات متحده آمریکا درباره احتمال انجام اولین آزمایش هسته ای خود از سال 1992 تا به حال گفتگو کرده اند.

ادامه خبر