شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران از کاهش 85 درصدی پروازهای عبوری طی فروردین ماه امسال خبر داد.

ادامه خبر