استاندار تهران با بیان اینکه تمام تلاش ما پرهیز از عادی سازی شرایط بود، گفت: شیب نزولی خوبی در استان تهران شاهد بودیم اما نگرانی و دغدغه ما پس از بازگشت از سفرها است.

ادامه خبر