تداوم محدودیت های جلوگیری از انتشار بیماری کرونا و کاهش بهای نفت در بازارهای جهانی، اقتصاد عراق را که وابستگی بسیاری به درآمدهای ...

ادامه خبر