ایران جیب : قیمت سکه و قیمت طلا و نرخ ارز در روز سه شنبه نهم آبان ماه سال ۹۱ / پس از افزایش اندک قیمت سکه و قیمت طلا در روز گذشته،قیمت ها به شرح زیر میباشد: