اگرچه بسیاری از بنگاهداران فعال در سطح تهران اظهار میکنند که در حال حاضر قیمتها در بازار خرید و فروش واحدهای مسکونی بالا است و به همین خاطر اغلب متقاضیان موفق به خرید واحد مورد نظرشان نمیشوند اما این بخش از بازار مسکن در مقایسه با «بازار معاوضه املاک» از رونق بهتری برخوردار است.