با ابلاغ دستورالعمل اجرایی تأمین و توزیع شیرخام، محصولات لبنی و نهاده های دامی، قیمت شیر خام930 تومان و شیر نایلونی 1.5 درصد 900 گرم 1100 تومان تعیین شده و قیمت انواع لبنیات تا 15 فروردین 92 نیز تعیین شده است.


جدول قیمت انواع محصولات لبنی پرمصرف به شرح زیر است: