به دنبال بی نتیجه ماندن مذاکرات اوپک پلاس برای کاهش تولید و تردیدها در مورد کافی بودن تلاش های این گروه برای برطرف کردن شکاف موجود ...

ادامه خبر