سازمان اوپک و هم پیمانان آن در یک نشست اضطراری بر سر پیشنهاد کاهش میزان تولید نفت خام به 10 میلیون بشکه در روز به توافق ...

ادامه خبر