نبود اطلاعات شفاف از قیمت های قطعی در بازار مسکن ناشی از بروز نبودن سامانه اطلاعات بازار املاک ایران، شرایط را برای خریداران و حتی ...

ادامه خبر