برخی بانک ها اقدام به کسر هزینه سالانه ارسال پیامک تراکنش های بانکی از حساب مشتریان خود کرده اند که دبیر کانون بانک ها و موسسات اعتباری ...

ادامه خبر