امیدواری ها به نتایج احتمالی نشست روز پنجشنبه اوپک و متحدانش در مورد کاهش تولید نفت موجب شد تا قیمت نفت روز چهارشنبه شاهد افزایش ...

ادامه خبر