زیربرند نوپا و تازه تاسیس پولستار محصول تازه ای را معرفی نموده که مستقیما خودرو آمریکایی و تمام برقی تسلا مدل s را نشانه رفته ...

ادامه خبر