رئیس سازمان اداری و استخدامی بخشنامه نحوه اجرای طرح فاصله گذاری هوشمند در دستگاه های اجرایی بعد از 23 فروردین ماه را ابلاغ کرد.

ادامه خبر