رییس سازمان برنامه و بودجه کشور در بخشنامه ای به همه دستگاه های اجرایی ملی و استانی در مورد پرداخت پاداش پایان خدمت مواردی را ابلاغ کرد.

ادامه خبر