بنا بر گفته یکی از اعضای هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی نتیجه تست های جدید کرونای ۱۱ نفر از نمایندگان مثبت اعلام شده است.

ادامه خبر